startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Zapraszamy na konferencję!

Zapraszamy na konferencję!

Już 21 października organizujemy ogólnopolską konferencję „Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Spotkanie będzie poświęcone dobrym praktykom w konsultacjach społecznych.Samorządowcy i pracownicy instytucji ochrony przyrody z całej Polski będą rozmawiać na temat nowoczesnych technik partycypacji społecznej. Poznają przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie. Spotkają się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, instytucji zarządzających obszarami cennymi przyrodniczo, firm i organizacji prowadzących konsultacje społeczne . Będzie to okazja do wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych w gminach, szczególnie w zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000.

Konferencję poprowadzi redaktor Jacek Żakowski.

 

Program konferencji
organizowanej w ramach warsztatów edukacyjnych: 
Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju

Warszawa, 21 października 2011r.
Pałac Prymasowski

10.00 – 10:30
Rejestracja, powitalna kawa
10.30 – 10.40
Powitanie
Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
10.40 – 11.00
Partycypacja społeczna z zastosowaniem narzędzi geoinformacyjnych.
Monika Rusztecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
11.00 – 11.20
Jaki jest przepis na dobre konsultacje społeczne w projektach inwestycyjnych?
Joanna Sztyber, Radca Generalnego Dyrektora GDOŚ
11.20 – 11.30
Miejsce konsultacji społecznych w projektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Dagmara Nowacka, Departament Ochrony Środowiska GDDKiA
11.30 – 11.55
Dobra praktyka w konsultacjach społecznych w inwestycjach drogowych

Małgorzata Pracz, DHV Polska

11.55 – 12.05
Miejsce konsultacji społecznych w projektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Aleksandra Muszał, Biuro Strategii i Ochrony Środowiska PKP PLK S.A.
12.05 – 12.25
Dobra praktyka w konsultacjach społecznych w inwestycjach kolejowych.
Katarzyna Mazur, Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce
12.25 – 12.50
przerwa kawowa (zwiedzanie wystawy)
12.50 – 13.10
Konsultacje społeczne okiem moderatora – doświadczenia Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy – o wyzwaniach, problemach, kondycji konsultacji i zaangażowaniu społeczeństwa.
Katarzyna Iwińska, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy
13.10 - 13:50 Dyskusja
13.50 – 14.20
Zielony Wizjoner – finał konkursu, podsumowanie i wręczenie nagród, prezentacja prac laureatów pierwszego miejsca.
Monika Rusztecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich
Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 3 w Lublinie
14.20
poczęstunek (zwiedzanie wystawy)

 

Konferencja jest organizowana w ramach warsztatów edukacyjnych projektu: Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych.

WIĘCEJ O WARSZTATACH

Towarzyszyć jej będzie wystawa prezentująca prace laureatów konkursu Zielony Wizjoner oraz ekspozycje instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa poświęcone problematyce konsultacji społecznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Rejestracji na konferencję można dokonywać drogą mailową lub telefonicznie do 14 października 2011 r. Prosimy o kontakt z Barbarą Hejłasz : basia@gridw.pl ; +48 22 840 66 64 w.104

Zapraszamy!

Logosy_full1.1

 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej