startgeoportalprojekty szkół

Filmy

Jak należy rozumieć pojęcie zrównoważonego rozwoju?

{vimeo id=27329740&mini=images/stories/mini/mini_rola_kons_spol.jpg}

 

Na czym polega zarządzanie środowiskiem?

{vimeo id=27330102&mini=images/stories/mini/mini_rola_kons_spol.jpg}

 

Co to jest zarządzanie ochroną środowiska w gminie?

{vimeo id=27330910&mini=images/stories/mini/mini_kondycja_wPL.jpg}

 

Rola konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

{vimeo id=27332211&mini=images/stories/mini/mini_rola_kons_spol.jpg}

 

Rola konsultacji społecznych

{vimeo id=27332266&mini=images/stories/mini/mini_konsultacje_spol.jpg}

 

Rola konsultacji społecznych w ochronie środowiska

{vimeo id=27332299&mini=images/stories/mini/mini_rola_kons_spol.jpg}

 

Kondycja konsultacji społecznych w Polsce

{vimeo id=27332450&mini=images/stories/mini/mini_kondycja_wPL.jpg}

 

Co to są konsultacje społeczne?

{vimeo id=27332002&mini=images/stories/mini/mini_konsultacje_spol.jpg}
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej