startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Zainspiruj się! Ciekawe linki

Ciekawe linki

Strony prowadzone przez instytucje i władze publiczne:

 • http://konsultacje.um.warszawa.pl/ portal Miasta Stołecznego Warszawy poświecony tematyce partycypacji społecznej i konsultacji prowadzonych w Stolicy
 • http://www.cpsdialog.pl portal prowadzony przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcony zagadnieniom dialogu społecznego, działaniom Komisji Trójstronnej

 • http://ec.europa.eu strona Komisji Europejskiej poświęcona zagadnieniom dialogu społecznego

 • www.dialog.gov.pl portal prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Dialogu
  i Partnerstwa Społecznego) poświęcony tematyce dialogu społecznego

 • http://www.gdos.gov.pl strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (poświęcona także programowi Natura 2000)

 

Interesujące inicjatywy:

 • http://www.decydujmyrazem.pl/ strona projektu „Decydujmy razem!”, realizowanego przez koalicje organizacji, którego celem jest upowszechnianie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi

 • http://watchdog.org.pl/ portal projektu dotyczącego działalności organizacji strażniczych prowadzony przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 • http://siecsplot.pl strona projektu „Mój samorząd” prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT; działania projektu mają na celu wzmacnianie społecznego nadzoru nad administracją publiczną poprzez wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym

 • http://dialog-spoleczny.org/ strona projektu "Adaptacyjność" poprzez rozwój lokalnych oraz regionalnych instrumentów dialogu społecznego realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Jego celem jest rozwój partnerstwa na rzecz adaptacyjności poprzez rozwój lokalnych oraz regionalnych instrumentów dialogu społecznego

 • http://www.ekoportal.gov.pl strona internetowa prowadzona przez Centrum Informacji o Środowisku, na której można znaleźć informacje o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

 • http://natura2000.org.pl portal edukacyjno-informacyjny Instytutu na Rzecz Ekorozwoju poświęcony przede wszystkim tematyce turystyki na obszarach Natura 2000 i partycypacji społecznej w kontekście ochrony środowiska

 • www.partycypacjaobywatelska.pl portal prowadzony w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego przez  Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego

 • www.wiemjakjest.pl portal projektu Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzeni realizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Celem projektu jest wzmocnienie procesów partycypacji obywatelskiej, dzięki opracowaniu narzędzi monitorowania jakości rządzenia oraz dialogu między władzą a obywatelami

 

O planowaniu przestrzennym:


 

 


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej