startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Zainspiruj się! ABC partycypacji społecznej

abc partycypacji społecznej

Co to jest PARTYCYPACJA SPOŁECZNA?

Partycypacja społeczna oznacza udział obywateli w decydowaniu o sprawach publicznych społeczności, której są członkami. Zatem partycypacja społeczna to:

 

Kim jest INTERESARIUSZ?

Interesariusze to wszystkie osoby (także grupy, instytucje, organizacje), które są w taki sposób związane ze sprawą, że decyzje w tej sprawie podjęte mają istotny wpływ na ich życie (interesy).

Często osoby te nazywa sie także graczami lub aktorami.


Interesariusze Charakterystyczne cele

Mieszkańcy, użytkownicy, bywalcy –
interesariusze społeczni

Wysoka jakość życia

Władze publiczne – decydenci

Dobro publiczne

Służby ochrony przyrody, ekolodzy
Dobro przyrody oraz dobro publiczne

Właściciele nieruchomości

Swobodne dysponowanie swoja własnością,
korzyści finansowe

Inwestorzy

Zysk lub realizacja niekomercyjnych zamierzeń

Projektanci

Realizacja dzieła, zarobek, uznanie

 

 

[na podstawie Pawłowska K., 2010]

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej