startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Warsztaty Konferencja

Konferencja

Konferencja miała na celu upowszechnienie informacji o nowoczesnych technikach partycypacji społecznej oraz wymianę doświadczeń w zakresie dobrej praktyki prowadzenia konsultacji społecznych w gminach, szczególnie w zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000.

Podczas konferencji wskazaliśmy dobre przykłady współpracy między instytucjami zaangażowanymi w proces konsultacji i uzgodnień na etapie planowania inwestycji, jak również ciekawe przykłady konsultacji społecznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych we współpracy z wykonawcami projektów inwestycyjnych. Konferencja była skierowana do jednostek samorządowych poziomu gminnego oraz instytucji sektora publicznego (w tym służb ochrony przyrody) zajmujących się konsultacjami społecznymi dotyczącymi planowania przestrzennego oraz planowania i realizacji inwestycji. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyniła się do rozbudzenia dyskusji zarówno o problemach, jak i dobrych praktykach w tej dziedzinie.

W trakcie konferencji można było zapoznać się z wystawą prezentującą projekty szkolne laureatów konkursu Zielony Wizjoner prowadzonego w ramach projektu Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych oraz ekspozycje instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa poświęcone problematyce konsultacji społecznych.

Konferencję poprowadził redaktor Jacek Żakowski.

Zdjęcia z konferencji prezentujemy w galeri.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji jak również z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji.

Program konferencji
organizowanej w ramach warsztatów edukacyjnych: 
Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju

Warszawa, 21 października 2011r.
Pałac Prymasowski

10.00 – 10:30
Rejestracja, powitalna kawa
10.30 – 10.40
Powitanie 
Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
10.40 – 11.00
Partycypacja społeczna z zastosowaniem narzędzi geoinformacyjnych.
Monika Rusztecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
11.00 – 11.20
Jaki jest przepis na dobre konsultacje społeczne w projektach inwestycyjnych? 
Joanna Sztyber, Radca Generalnego Dyrektora GDOŚ
11.20 – 11.30
Dagmara Nowacka, Departament Ochrony Środowiska GDDKiA
11.30 – 11.55
Małgorzata Pracz, DHV Polska
11.55 – 12.05
Aleksandra Muszał, Biuro Strategii i Ochrony Środowiska PKP PLK S.A.
12.05 – 12.25
Dobra praktyka w konsultacjach społecznych w inwestycjach kolejowych.
Katarzyna Mazur, Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce
12.25 – 12.50
przerwa kawowa (zwiedzanie wystawy)
12.50 – 13.10
Katarzyna Iwińska, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy
13.10 - 13:50 Dyskusja
13.50 – 14.20
Zielony Wizjoner – finał konkursu, podsumowanie i wręczenie nagród, prezentacja prac laureatów pierwszego miejsca.
14.20
poczęstunek (zwiedzanie wystawy)Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej