model szkoły 3d
konsultacje zostały zakończone
Inwestycja marzeń, którą wybraliśmy
Droga ekspresowa S7 - obwodnica Łomianek
Będziemy konsultowali warianty przebiegu trasy S7 na odcinku będącym obwodnicą Łomianek od wylotu z Warszawy
Nasze pomysły na inne inwestycje
Żwirownia w otulinie parku narodowego
Pomysł zakładał konsultacje w sprawie zlokalizowania żwirowni w zachodniej części gminy Łomianki.
Lotnisko wojskowe w Łomiankach
Konsultacje w sprawie budowy lotniska wojskowego w gminie
Budowa sieci szlaków rowerowych w Łomiankach i okolicznych gminach
Konsultacje społeczne w sprawie zaproponowania jak najbardziej optymalnego przebiegu.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej