Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Partycypacja społeczna | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

Partycypacja społeczna

To aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup społecznych sprawach to włączanie w proces powstawania dokumentów planistycznych, podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych.. Partycypacja społeczna to inaczej proces, w którym dwie lub więcej stron współdziałają w przygotowaniu planów, realizacji określonej polityki i podejmowaniu decyzji. Cechą charakterystyczną partycypacji jest aktywny udział wszystkich partnerów biorących udział w procesie współdziałania. Partycypacja społeczna polega na komunikowaniu się mieszkańców z władzami gminy oraz ich obustronnej współpracy.

(Źródło: Kwiatkowski J., Warszawa 2003, "Partycypacja społeczna i rozwój społeczny")

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej