Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Konflikt społeczny | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

Konflikt społeczny

(konflikt z łac. conflictus –„zderzenie”)

Konflikt społeczny jest to proces społeczny, którego istota jest dążenie jednostki lub grupy do zaspokajania potrzeb, realizacji własnych interesów przez wyeliminowanie innych jednostek lub grup, które dążą do tych samych celów. Podstawą konfliktów jest odmienne interpretowanie systemu wartości społecznych.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

(Źródło: Szczepański J., Warszawa 1970, „Elementarne pojęcia socjologii”)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej