Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Geowizualizacja | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

Geowizualizacja

Wizualizacja danych geograficznych; Jest obszar badań zajmujących się teorią, metodami, i rozwiązaniami technicznymi wizualnego poznania, analizy, syntezy i prezentacji danych przestrzennych. Celem geowizualizacji jest również wspomaganie procesu budowania wiedzy poprzez wypracowywanie technik i rozwiązań technologicznych pozwalających na wizualną interakcję użytkownika z dostępnymi danymi i prezentowanie tych ostatnich w formie graficznych modeli rzeczywistości odniesionych przestrzennie. Często terminem tym określane są wszelkie formy prezentacji danych przestrzennych. Wśród tych form należy wymienić przede wszystkim mapy, ale również prezentacje trójwymiarowe, a także multimedialne.

(Źródło: Andrzejewska M. i inni, Warszawa 2007, "O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym")

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej