Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Debata oksfordzka | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

Debata oksfordzka

Idea debat oksfordzkich narodziła się na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. To tam w XVIII i XIX wieku debaty w elitarnych szkołach czy na uniwersytetach Anglii i Szkocji przygotowywały ich uczestników do przyszłego występowania w roli parlamentarzystów. Debaty oksfordzkie to konfrontacja zwolenników i przeciwników dotycząca konkretnej sprawy, problemu, która jest prowadzona według określonych zasad (zachowana kolejność, limity czasowe wypowiedzi, forma atak-obrona). Służy nie tyle przekonaniu słuchaczy do określonej opcji, ile do zwiększenia wiedzy na dany temat. Zazwyczaj na zakończenie przeprowadzane jest głosowanie, by sprawdzić efekty i siłę przekonywania przytoczonych argumentów i kontrargumentów. Wygrywa zespół, któremu udało się przekonać jak największą cześć publiczności do swojej racji.

Prowadzenie debaty metoda oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł i ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi.

W przypadku, gdy uczestnicy są dobrymi mówcami, debata oksfordzka może mieć widowiskowy charakter. Ponadto pomimo, że głównych uczestników jest zazwyczaj mniej niż 10, to jest mozliwość częściowego zaangazowania publiczności (przez dawanie czasu na wypowiedzi publiczności po każdej rundzie, możliwość pytań i wtrąceń podczas wypowiedzi mówców). W pośredni sposób w debacie oksfordzkiej może więc wziąć udział wiele osób.

Wady to - skomplikowane reguły, które powinny być jasne dla każdego mówcy i dla publiczności - inaczej debata może przerodzić się w chaos. Dlatego konieczne jest rozpowszechnienie zasad wśród uczestników przed rozpoczęciem debaty, a także prowadzenie debaty przed doświadczonego Marszałka - osoby, która nie tylko jest dobrym moderatorem, lecz także biegle zna zasady prowadzenia debat oksfordzkich.

Celem debaty oksfordzkiej nie jest też dojście do wielu konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów.

(Źródło: http://www.fundacjapokolenia.pl stan na 10.01.2011., http://www.ceo.org.pl, stan na 10.01.2011.)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej