Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
Środowisko przyrodnicze | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze (naturalne) to ogół elementów przyrodniczych, tzn. stworzonych przez naturę, w tym także w mniejszym lub większym stopniu przekształconych w wyniku działalności człowieka, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. Elementy środowiska przyrodniczego dzielimy na elementy biotyczne oraz abiotyczne.

(Źródło: Brzeziński W., Warszawa 1975, "Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka")

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej