model szkoły 3d
konsultacje zostały zakończone
Obwodnica Łomianek – odcinek drogi ekspresowej S7
Opinie o projekcie

Opinie mieszkańców gminy na temat wariantów lokalizacji drogi ekspresowej S7 w Łomiankach
Opis projektu

Gmina Łomianki jest położona na północny-zachód od Warszawy, w miejscu szczególnym pod względem przyrodniczym bowiem graniczy z dwoma niezwykle cennymi przyrodniczo obszarami: obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Przez teren gminy przebiega jedna z najważniejszych tras wylotowych ze stolicy w kierunku północnym. Przez teren gminy przebiegają korytarze ekologiczne łączące Dolinę Wisły oraz Puszczę Kampinoską.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi ekspresowej S7 łączącej Warszawę z Gdańskiem. Inwestycja będzie przebiegała przez gminę Łomianki, jednocześnie pozwoli na zbudowanie obwodnicy, która przeniesie cały ruch kołowy poza zabudowę mieszkaniową miejscowości Łomianki.
Lokalizacja inwestycji w tak newralgicznym miejscu budzi wiele emocji. Wykonawca projektu opracował kilka wariantów jej przebiegu. W ramach konsultacji prowadzonych przez naszą grupę zaprezentujemy uwarunkowania przyrodnicze oraz społeczne realizacji każdego z nich.
Krajobraz w naszej miejscowości

W naszej miejscowości dominuje krajobraz pospolity, umiarkowanie przekształcony przez człowieka.

Trzy najważniejsze elementy tego krajobrazu to:
  • chaotyczna zabudowa, układ przestrzenny, w którym mieszają się obszary o różnych funkcjach
  • brak terenów rekreacyjnych i zielonych dla mieszkańców Łomianek
  • wizualnie Łomianki nie są atrakcyjną miejscowością
Zdjęcia i filmy z wizji lokalnej

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej