startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Projekt

Projekt

Projekt "Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych" realizowany jest przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

grid_logo

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - zostało powołane 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) a Ministerstwem Środowiska.
Działa jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP - United Nations Environment Programme) w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Jest to realizowane poprzez gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie danych o środowisku. Ośrodki GRID pełnią m.in. rolę centrów zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS - Geographic Information Systems) w działaniach na rzecz badań i udostępniania informacji o środowisku.

logo_kolor_skrot
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Instytucja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej