startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Partnerzy

Nasi partnerzy

 

gdos

Patronat honorowy:

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie:

  • zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000,
  • kontroli procesu inwestycyjnego.

Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym rejestrację organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz tworzenie  i koordynację sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju".Pracą GDOŚ kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

www.gdos.gov.pl

 

Patroni warsztatów edukacyjnych "Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju":

KE


Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

 

gddikjpg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako największy drogowy inwestor w Polsce chętnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej działań proekologicznych związanych z budową nowoczesnej infrastruktury drogowej. Partycypacja społeczna, konsultacje, współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi – zwłaszcza tymi, które zajmują się problematyką ochrony środowiska  stanowią ważną część zarządzania projektami realizowanymi przez GDDKiA.

http://www.gddkia.gov.pl/

pkp

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Nasz podstawowy produkt to rozkład jazdy ułożony na zamówienie klienta – przewoźnika kolejowego, pasażerskiego bądź towarowego, sprzedawany na podstawie umowy w formie wyznaczonej trasy przejazdu.

Do podstawowych zadań Spółki należy:

  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zachowaniem zasady równego ich traktowania, 
  • modernizacja linii kolejowych dostosowująca je do standardów Unii Europejskiej, 
  • opracowywanie rozkładów jazdy pociągów, 
  • prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych, 
  • utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, 
  • współpraca z sąsiednimi zarządcami infrastruktury kolejowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonują swoje zadania ze szczególną dbałością o środowisko naturalne.

http://www.plk-sa.pl/

dyr_szkoly

Patroni medialni:

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

Pismo specjalistyczne dla branży oświatowej, ukazujące się od 1994 roku. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej  w szkołach, przedszkolach i pozostałych placówkach oświatowych oraz przedstawicieli samorządów, kuratoriów i innych zainteresowanych instytucji. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Wspiera środowisko oświatowe we wdrażaniu reform systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, omawia przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.  Jest organizatorem znaczących spotkań i inicjatyw,  takich jak : Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli. Prowadzi internetowy serwis informacyjny – www.DyrektorSzkoly.pl.  Od 2003 roku, jego wydawcą jest Wolters Kluwer Polska.

 

Partnerzy warsztatów edukacyjnych "Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju":

logo_DHV DHV POLSKA

DHV POLSKA wchodzi w skład Grupy DHV – globalnego dostawcy usług konsultingowych i inżynieryjnych w branży transportowej, ITS, gospodarki wodnej, ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego. Grupa DHV istnieje od 1917 roku (w Polsce od 20 lat) i posiada 75 oddziałów zlokalizowanych w 20 państwach na terenie Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. W Polsce firma zatrudnia ponad 150 pracowników, którzy są zaangażowani w planowanie, projektowanie oraz nadzorowanie projektów infrastrukturalnych.

Personel DHV POLSKA stanowią wysokiej klasy konsultanci, eksperci, specjaliści, projektanci, inżynierowie kontraktów, rezydenci i inspektorzy nadzoru z różnych dziedzin. Dzięki globalnemu zasięgowi firma korzysta z bogatego doświadczenia technicznego zdobytego przez DHV w innych częściach świata.

W ciągu swojego funkcjonowania na polskim rynku, DHV POLSKA zdobyło cenne doświadczenie z zakresu ochrony środowiska przy opracowywaniu m.in. studiów korytarzowych, raportów środowiskowych, czy strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. W ramach realizacji projektów firma często korzysta z opinii społeczeństwa, jako istotnego elementu na etapie planowania. Takie podejście pozwala zidentyfikować potencjalne konflikty, rozwiązać je a następnie wypracować najbardziej akceptowalne rozwiązania.

http://www.dhv.pl/

Halcrow_logo

Halcrow

Halcrow jest firmą o zasięgu międzynarodowym, działającą na świecie od 1868 r., zaś w Polsce od początku lat 90 XX wieku. Jako jedna z wiodących brytyjskich form konsultingowych, specjalizuje się w świadczeniu usług planowania, projektowania i zarządzania projektami infrastrukturalnymi. Halcrow prowadzi swoją działalność pod hasłem działania na rzecz poprawy jakości i warunków życia. Opracowując koncepcje programów dla swoich projektów firma stara się, aby efekt końcowy jej działalności poprawiał standard życia obywateli.

http://www.halcrow.com/

logo_KMS

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy to organizacja ludzi wrażliwych społecznie. Misją Inicjatyw jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim i na rynku pracy. Działania Klubu koncentrują się wokół  5  inicjatyw: inicjatywy obywatelskich (wsparcie organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w działalność obywatelską), inicjatyw rozwojowych (działania szkoleniowe oraz projekty skierowane do trenerów chcących doskonalić swoje umiejętności trenerskie), inicjatyw ekologicznych (projekty na rzecz środowiska naturalnego, działania dotyczące rozwiązywania konfliktów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji infrastrukturalnych), inicjatyw artystycznych (cykliczne spotkania z rękodziełem i sztuką użytkową), inicjatyw międzynarodowych (współpraca z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami i wyższymi i innymi instytucjami, z którymi realizowane są projekty szkoleniowe i wymiana młodzieży). Działania Klubu realizowane są we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, m.in. z Collegium Civitas, Amnesty International, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Fundacją Wiedza Lokalna, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Technologie-Netzwerk Berlin e.V, Uniwersytetem Nauk Rolniczych w Szwecji (SLU).

www.inicjatywy.org

ztm_logo

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego – jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w Europie. W imieniu m.st. Warszawa, a także we współpracy z podwarszawskimi samorządami organizuje i nadzoruje komunikację miejską w stolicy i aglomeracji warszawskiej.

http://www.ztm.waw.pl/


 

Patroni medialni warsztatów edukacyjnych "Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju":

tvp_info

TVP.INFO

TVP.INFO - kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Nadaje informacje z kraju i z zagranicy.

http://tvp.info/

samorzadpap1

Samorzad.pap.pl

Serwis Samorzadowy jest najwiekszą w Polsce codzienną gazetą internetowa, skierowaną przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności do kadry kierowniczej.

http://www.samorzad.pap.pl/

stroer_logo

Ströer Out-of-Home Media

Ströer Out-of-Home Media - jeden ze światowych liderów reklamy zewnętrznej.

http://www.stroeer.pl/

przeglad_logo

Tygodnik "Przegląd"

„Przegląd” to ogólnopolski tygodnik opinii, kierujący swoje artykuły do tych Czytelników, którzy chcą być rzetelnie informowani o tym, co aktualnie dzieje się w Polsce i na świecie.

http://www.przeglad-tygodnik.pl/

 

 

 

Patronaty lokalne:

biala_podlaska
Prezydent Miasta Biała Podlaska
bierutow
Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów
gdynia

Prezydent Miasta Gdyni

gorzow_wielkopolski
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
iwonicz-zdroj
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
jeleniagora
Prezydent Miasta Jelenia Góra
kalisz
Prezydent Miasta Kalisz
katywroclawskie
Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie
konin
Prezydent Miasta Konina
koszalin
Prezydent Miasta Koszalina
krakow
Prezydent Miasta Krakowa
kwidzyn
Starosta Kwidzyński
lopiennikgorny
Wójt Gminy Łopiennik Górny
myslowice
Prezydent Miasta Mysłowice
narol
Burmistrz Miasta i Gminy Narol
ostrzeszow
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
plock
Prezydent Miasta Płocka
pszczyna
Burmistrz Pszczyny
rokiciny
Wójt Gminy Rokiciny
sepopol
Burmistrz Miasta i Gminy Sępopol
slemien
Wójt Gminy Ślemień
somianka
Wójt Gminy Somianka
suwalki
Prezydent Miasta Suwałk
targowek
Burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
wielen
Burmistrz Wielenia
wloclawek
Prezydent Miasta Włocławek
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej