startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna O projekcie

O projekcie

Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych

Projekt podejmuje problematykę zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zrównowazonego rozwoju i konsultacji społecznych.

Bazuje on na wykorzystaniu w procesie edukacji aktywnych form partycypacji społecznej, w tym głównie narzędzi internetowych. Uczniowie będą realizowali projekty zespołowe z zastosowaniem portalu konsultacji społecznych GEOKONSULTACJE+, poznają również techniki modelowania trójwymiarowego (3D).

Działania realizowane w projekcie mają na celu rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej, aktywnych postaw obywatelskich na rzecz środowiska oraz zaangażowania w życie gminy. Realizacja projektów szkolnych przewidzianych w ramach konkursu Zielony wizjoner będzie również polegała na współpracy z urzędami gmin. Przyczyni się także do uświadomienia urzędnikom w gminach korzyści płynących z konsultacji społecznych organizowanych przyjaznej, atrakcyjnej i przejrzystej dla mieszkańców formie.

Zadaniem dla uczniów uczestniczących w konkursie jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących autorskiego projektu na „inwestycję marzeń” (np.: obiektów sportowych, rozrywkowych, turystycznych, użytkowych itp.). Na  naszym portalu GEOKONSULTACJE+ będzie można nie tylko śledzić ich przebieg w poszczególnych szkołach, ale także uczestniczyć w nich poprzez zgłaszanie własnych opinii i komentarzy. Ponadto mamy nadzieję, że portal stanie się platformą komunikacji, źródłem wiedzy o tym, jak można przeprowadzić konsultacje społeczne, jak planować nowe inwestycje z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

 

 


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej