model szkoły 3d
konsultacje zostały zakończone
Wyniki konsultacji
Podsumowanie konsultacji społecznych
Data przeprowadzenia konsultacji
12 lipca 2010
Liczba uczestników konsultacji
201
Kluczowe argumenty w dyskusji nad wariantami

Podczas dyskusji kluczowym argumentem okazała się ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wszyscy interesariusze byli zgodni, iż inwestycja musi powstać...
Wariant najbardziej korzystny

2 - Najmniej odziałuje on na obszary chronione, przebiega względnie daleko od terenów zamieszkanych. Dodatkowo stanowi barierę ochronna dla Puszczy Kampinoskiej
Wariant najbardziej kompromisowy

2 - Wydaje się, że ten wariant jest najkorzystniejsz i godzi interesy stron - szczególnie mieszkańców oraz wykonawcy inwestycji
Wariant najbardziej kontrowersyjny

4 - Ilość potencjalnych szkód, jakie może przynieść realizacja tego wariantu przerażała wszystkich.
Nasze uwagi na temat przebiegu konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez naszą szkołę spotkały się z zainteresowaniem społeczeństwa lokalnego. Na spotkanie przyszli przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego, Towarzystwa Ochrony Ptaków na Mazowszu. Był również obecny przedstawiciel służb przeciwpowodziowych który przedstawił zagrożenia dla Łomianek związane z osłabieniem korony wałów (co miałoby miejsce w trakcie budowy drogi). Mieszkańcy bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji i apelowali do władz gminy i do inwestora o szybkie wybudowanie drogi. Jest ona bardzo potrzebna, wszyscy mają dosyć korków i spędzania wielu godzin w samochodzie w trakcie drogi do pracy i z pracy.
Zdjęcia i filmy z konsultacji społecznych

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej