startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Konkurs Prace konkursowe

Prace konkursowe

Prace konkursowe

Już mogą Państwo obserwować realizowane przez szkoły prace konkursowe.

 

 

 


Prace można oglądać poprzez zakładkę projekty szkół, na których szczegółowo opisne są planowane „inwestycje marzeń”, ich lokalizacje, najbliższe otoczenie, warianty inwestycji, potencjalne konflikty oraz strony konfliktów, jak również wyniki konsultacji społecznych.

Prace konkursowe są także na geoportalu, gdzie uczniowie zaznaczali lokalizacje poszczególnych wariantów planowanej inwestycji.

 

Mieli Państwo okazję nie tylko śledzić przebieg prowadzonych konsultacji społecznych w poszczególnych szkołach, ale także uczestniczyć w nich poprzez zgłaszanie własnych opinii i komentarzy.

 

Uczniowie wypełniali poszczególne części naszego portalu GEOKONSULTACJE+ po przeprowadzeniu zajęć pokazowych przez specjalistów z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Na zajęciach oni wprowadzeni w tematykę projektu rozpoczął się dla nich okres realizacji pracy konkursowej. Każda klasa miała dokładnie tyle samo czasu na przygotowanie pracy konkursowej.

 

Zajęcia pokazowe odbyły się w styczniu, lutym i marcu 2011 roku.


 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej