startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Konkurs Nagrody

Nagrody

W konkursie przewidziane zostały także atrakcyjne nagrody. Wśród nich dla najlepszej klasy z gimnazjum i z liceum poza licznymi upominkami edukacyjnymi oraz pakietami wydawnictw multimedialnych dla uczniów i nauczycieli jest tablica multimedialna oraz pokrycie kosztów dojazdu do Warszawy i udziału w pikniku Partycypacja społeczna dla rozwoju zrównoważonego organizowanym we wrześniu 2011 roku dla zespołu 10 osób  i nauczyciela.

W ramach konkursu przyznane zostaną także po dwa wyróżnienia na obu poziomach nauczania. Każda wyróżniona szkoła otrzyma odbiornik GPS, natomiast uczniowie i nauczyciele klasy lub kółka przedmiotowego uczestniczącego w projekcie  otrzymają upominki edukacyjne oraz także będą mieli okazje uczestniczyć w pikniuku Partycypacja społeczna dla rozwoju zrównoważoneg.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej