startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Konkurs Krok po kroku

Krok po kroku

KROK PO KROKU, czyli co po kolei nalezy zrobić, zeby konsultacje były efektywne

Aby zaplanować, a następnie mieć szansę na zrealizowanie  inwestycji, która byłby spełnieniem marzeń zarówno dla uczniów, jak również pozostałych mieszkańców i władz gminy, dobrze byłoby postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej etapami działań.

 

KROK 1

1 faza – pomysły na „inwestycję marzeń”

Faza 1 oznacza początek prac nad projektem dla każdego zespołu uczniowskiego. To ten etap, na którym uczniowie będą się zastanawiali nad "inwestycją marzeń" dla swojego otoczenia. Propozycje na inwestycje mogą wynikać zarówno z własnych doświadczeń lub potrzeb uczniów, jak również z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami, urzędnikami i innymi reprezentantami społeczności lokalnych.

Na tym etapie można także zaprosić do udziału w spotkaniu reprezentantów różnych grup interesariuszy, wówczas mogą oni dostarczyć kluczowych informacji.

Przykładowe formy współpracy na tym etapie:

  • Burza mózgów
  • Warsztaty projektowe
  • Praca w grupach
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej