startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Konkurs

Konkurs Zielony wizjoner

Zielony wizjoner  to konkurs na najlepsze konsultacje społeczne w gminie!

Ten konkurs to szansa na lepsze poznanie przez uczniów najbliższej okolicy. To także niepowtarzalna okazja, aby wyrazić własną opinię na tematy związane z Twoją gminą − na przykład z ochroną terenów cennych przyrodniczo, z problemami społecznymi, czy też z lokalizacją nowych inwestycji.

W ramach konkursu wszystkie klasy lub kółka przedmiotowe uczestniczące w projekcie będą przygotowywały własną „inwestycję marzeń” dla swojej gminy, która według nich jest najbardziej potrzebna ze względu na rozwój gminy oraz na jej mieszkańców. Przede wszystkim istotne będą tutaj oczekiwania uczniów oraz społeczności lokalnych w stosunku do zagospodarowania otaczającej ich przestrzeni. „Inwestycje marzeń” mogą dotyczyć strefy gospodarczej, społecznej, kulturowej, czy ekologicznej gminy. Mogą także łączyć w sobie kilka wymienionych powyżej stref.

Chcemy zachęcić uczniów do zainteresowania najbliższą okolicą oraz do poznania wyzwań stojących przed gminami w związku z zagospodarowaniem przestrzennym. To niełatwe zadanie, ale mamy zamiar pokazać młodzieży, jak zaangażowanie w sprawy lokalne i aktywność w kwestiach środowiska przyrodniczego może pomóc w rozwoju ich miejscowości.

Ważne jest, aby wymyślony przez uczniów projekt został skonsultowany z mieszkańcami gminy, urzędnikami, osobami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody w gminie, planistami, lub też potencjalnymi inwestorami. Dlatego też przedmiotem konkursu nie jest projektowana przez uczniów „inwestycja marzeń”, lecz sposób w jaki uczniowie będą się konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi osobami. Dlatego do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy rodziców, uczniów z innych klas, mieszkańców i gości z urzędu gminy, służby ochrony przyrody np. RDOŚ itp.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej