model szkoły 3d
konsultacje zostały zakończone
mapa
konsultacje

Nasza szkoła
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nasza Szkoła tereny zielone
kościoły drogi główne tereny komunikacyjne
kapliczki pozostałe drogi budynki, tereny zabudowane
pomniki koleje tereny przemysłowe
drzewa pomnikowe ścieżki tereny sportowe
ujęcia wody cieki wodne wody
inne obiekty punktowe inne obiekty liniowe inne obieky powierzchniowe