startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna E-pakiet

e-Pakiet

e-Pakiet złożony jest z trzech scenariuszy zajęć oraz materiałów dla nauczyciela do ich przeprowadzenia. W skład e-Pakietu wchodzą także materiały dla ucznia z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania.

e-Pakiet ma na celu wprowadzić uczniów w tematykę partycypacji społecznej podejmowanej w ramach realizowanego projektu: Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych. Jego celem jest również zaprezentowanie zakresu wiedzy, która była konieczna do realizacji projektu zespołowego klas uczestniczących w Projekcie.

Na proponowanych przez nas zajęciach uczniowie mogli wspólnie wypracować własne opinie  na temat przyszłości gminy, ochrony przyrody oraz inwestycji niezbędnych dla rozwoju gminy.

e-Pakiet miał również za zadanie wspomaganie realizacji projektu zespołowego – wykonanie zadań na zajęciach i  w ramach pracy domowej przez klasę/zespół umożliwił pozyskanie materiałów, którymi można wypełnić na stronie GEOKONSULTACJE+  odpowiednie pola formularzy projektu klasowego. Jeżeli zatem szkoła bierze udział w konkursie Zielony wizjoner – na przeprowadzenie najciekawszych konsultacji to większość pracy konkursowej może być rezultatem przeprowadzonych zajęć.

Scenariusze wchodzące w skład e-Pakietu to:

1. Wehikuł czasu - nasza gmina w przyszłości.

2. Zielono mi? - w poszukiwaniu wyjątkowości przyrody naszej gminy.

3. Być wizjonerem - kształtujemy przestrzeń naszej gminy.

e-pakie1t

Przeprowadzenie zajęć zgodnie z przedstawioną powyżej kolejnością pozwoliło uczniom zaznajomić się ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami projektu oraz krok po kroku zrealizować kolejne etapy projektu.

Uczeń mógł kolejno zastanowić się na pierwszych zajęciach nad tym, jak duży wpływ może mieć na otaczającą go przestrzeń. Zajęcia te pozwoliły na kształtowanie  poczucia odpowiedzialności za przyszłość zamieszkiwanego regionu. Dodatkowo uczeń pozna najważniejsze pojęcia i narzędzia, które są niezbędne do podjęcia jakichkolwiek działań w przyszłości.

Realizując drugi scenariusz zajęć uczeń zapoznał się z tematyką ochrony przyrody oraz mógł zastanowić się nad istotnością ochrony obszaru cennego przyrodniczo występującego w granicach jego gminy. W takcie realizacji zajęć uczniowie kształtowali indywidualne opinie oraz pozyskali umiejętności związane z argumentacją prezentowanych opinii.

Ostatnim proponowanym do realizacji scenariuszem, były zajęcia prezentujące gotowe rozwiązanie przeprowadzenia warsztatów, podczas których wypracowywana była przez uczniów propozycja inwestycji dla zamieszkiwanej przez nich gminy.

Uwagi na temat ePakietu można zgłaszać do Tomka.

Pobierz ePakiet

Zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej