startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Aktualności Za nami konferencja o konsultacjach społecznych

Za nami konferencja o konsultacjach społecznych

W piątek 21 października br. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju”. Spotkanie poświęcone było dobrym praktykom w konsultacjach społecznych.

W konferencji wzięli udział samorządowcy, inwestorzy pracownicy instytucji ochrony przyrody oraz firm i organizacji prowadzących konsultacje społeczne.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, instytucji zarządzających obszarami cennymi przyrodniczo. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji zarówno na temat wartych naśladowania przykładów, jak i problemów związanych z prowadzeniem konsultacji w Polsce. Konferencję poprowadził redaktor Jacek Żakowski. Spotkanie można było także obejrzeć on-lin

Konsultacje społeczne wokół przedsięwzięć realizowanych na terenie każdej polskiej gminy powinny być istotnym elementem życia lokalnych społeczności. Bardzo ważne jest, by członkowie tych społeczności czuli się współodpowiedzialni i nieobojętni na to, co dzieje się w najbliższej okolicy, a więc możliwie jak najpełniej włączali się w konstruktywny i merytoryczny dialog z lokalnymi władzami i innymi lokalnymi partnerami, w sprawach dotyczących całej społeczności – podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. – Podczas konferencji przedstawione zostały dobre praktyki konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Staraliśmy się wskazać, że dialog jest możliwy, chociaż jego prowadzenie nie jest proste. Zwracamy również uwagę na możliwość aktywnego angażowania interesariuszy w dialog na platformie internetowej, dającej możliwość interaktywnego konsultowania planowanych przedsięwzięć. W naszych działaniach akcentujemy tematykę zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, w tym wypadku w kontekście planowania przestrzennego w gminachdodaje.

 

2_konferencja_fot.marcin kunstetter
Konferencja Partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, fot. Marcin Kunstetter


Konferencji towarzyszyła multimedialna wystawa prezentująca prace laureatów konkursu Zielony Wizjoner oraz ekspozycje firm i instytucji poświęcone problematyce konsultacji społecznych.

Zwiedzający mogli m.in.: obejrzeć projekty „inwestycji marzeń” opracowane w ramach konkursu Zielony Wizjoner. Młodzież opowiedziała także o przebiegu przeprowadzonych przez siebie konsultacji na terenie swoich gmin, spotkaniach z urzędnikami i służbami ochrony przyrody.

Podczas konferencji nagrodzeni zostali laureaci konkursu. W kategorii szkół gimnazjalnych, za projekt Ośrodka Edukacji Ekologicznej BLIŻEJ NATURY, zwyciężył zespół z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatami pierwszego miejsca, za projekt Rewitalizacji Parku Bronowickiego w Lublinie, zostali uczniowie Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 3 w Lublinie.

2_nagrody_fot. marcin kunstetter
Wręczenie nagród laureatom konkursu Zielony Wizjoner, fot. Marcin Kunstetter

Chcieliśmy zainteresować pracowników samorządów i instytucji ochrony przyrody tematyką konsultacji społecznych, ale też zaprezentować rezultaty prac młodzieży biorącej udział w konkursie Zielony Wizjoner. Dziś możemy podziwiać imponujące efekty współpracy nawiązanej między samorządami a uczniami. Moim zdaniem te wspólne prace to niewątpliwie dobry prognostyk przyszłych działań dorosłych i już dojrzałych Zielonych Wizjonerów – mówi Monika Rusztecka, Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu Geokonsultacje+) – Projekty młodzieży zrobiły na nas ogromne wrażenie. Jesteśmy przekonani, że młodzi wizjonerzy aktywnie włączą się w życie swoich lokalnych społeczności pociągając za sobą innych – dodaje.

Na portalu udostępnione zostaną także materiały z konferencji (http://geokonsultacje.edu.pl/warsztaty/konferencja)

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej