startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Aktualności Geokonsultacje+ na łamach tygodnika "Przegląd"

Geokonsultacje+ na łamach tygodnika "Przegląd"

Prace Zielonych Wizjonerów oraz konferencja dotycząca dobrych praktykach w konsultacjach społecznych spotkały się z zainteresowaniem redakcji tygodnika „Przegląd”, który dołączył do grona patronów medialnych zbliżających się warsztatów.

Dzięki nawiązanej współpracy tematyka partycypacji społecznej zostanie przybliżona czytelnikom czasopisma. „Przegląd” prowadzi stale aktywny i twórczy dialog ze swoimi odbiorcami, stąd też jesteśmy przekonani, że zagadnienia dialogu społecznego szczególnie zainteresują czytelników.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej